Dr Tatjana Pavlović

OBRAZOVANJE 

 • 1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1997. specijalista ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet, Beograd
 • 2009. subspecijalista perinatologije, Medicinski fakultet, Beograd

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

 • 1991 – 1993: lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Tivat, Crna Gora
 • 1993-1997: specijalizacija ginekologije i akušerstva, „Gradska bolnica“, Beograd
 • 1997 – 1998: specijalista ginekologije i akušerstva- Poliklinika „ Medical trust“.
 • 1998. do danas: Poliklinika „ Medikom“
 • 1998. do danas: honorarni saradnik Poliklinike „Bel Medic“

PROFESIONALNA EDUKACIJA

 • 1996. tečaj iz kolposkopske dijagnostike, Ginekološko-akušerska klinika, Beograd

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI

 • AKUŠERSTVO:Praćenje normalnih i patoloških trudnoća
 • GINEKOLOGIJA: Ambulantna dijagnostika i lečenje pacijentkinja svih doba

ČLANSTVO:

 • Srpska lekarska komora
 • Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije
 • Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu Srbije

STRANI JEZICI:

 • Engleski jezik
Dr Tatjana Pavlović