Prim dr Branislav Leštanin

PODACI O OBRAZOVANJU

 • XII Beogradska gimnazija
 • Medicinski fakultet u Beogradu
 • Specijalizacija ORL,
 • Subspecijalizacija iz audiologije

SPECIJALIZACIJE/USAVRŠAVANJA

 • 1985. vazduhoplovna medicina, VMI, Beograd
 • 1989. ORL Klinika , Wurzburg – Nemačka
 • 1990. Impendancmetrija, VMA, Beograd
 • 2004, 2005. Kohlearni implant, Beograd

RADNO ISKUSTVO

 • Opšta bolnica, Smederevo, ORL odeljenje
 • Vazduhoplovno-medicinski institut,Beograd
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a ~Beograd ~

URAĐENI POSLOVI

 • Član ORL sekcije SLD-a, Član Predsedništva sekcije
 • Pravilnik o zdravstvenim uslovima za vršenje poslova vazduhoplovnog i ostralog osoblja u posebnim uslovima za obavljanje lekarskog pregleda koje treba da ispunjavaju zdravstvene organizacije udruženog rada – Ministarstvo za saobraćaj
 • Pravilnik za ocenu sposobnosti letača i padobranaca – KRV, VMI, VJ
 • Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju železnički radnici –Ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
 • ISO 9001-2000, rad specijalističke ORL ordinacije i procedura za rad Sektora za NSOO – ZZZZ ŽTP-a ~Beograd~

PODRUČJE RADA

 • Otorinolaringologija , audiologija, ultrazvuk vrata i sinusa.

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM/NAŠIM INSTITUCIJAMA/ORGANIZACIJAMA

 1. Član SLD – ORLsekcija
 2. Udruženje audiologa i otoneurologa SRBIJA- Švajcarske
 3. Član predsedništva ORL sekcije

IZBOR U ZVANJE

 • Primarijus – 2005.

OBJAVLJENE KNJIGE, NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 • Koautor knjige: Praktikum urgentnih stanja, 2004,Beograd
 • Autor 12 stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima
 • Koautor 13 stručnih radova objavljenih u domaćim i stručnim časopisima
 • Subspecijalistički rad: Buka i vibracije u helikopterima tipa Gazela

VAŽNIJE REFERENCE

 • Buka i vibracije u kabini helikoptera~gazela~
 • Uticaj slušne karakteristike na fonemsku percepciju
 • Rangiranje slušalaca kod sprovođenja binauralnog slušanja
 • Vrednost ultrazvučnog nalaza u patologiji patranazalnih šupljina
 • Veštačenje nematerijalne štete kod poremećaja vestibularne funkcije
 • Disimulacija nagluvosti
 • Periferni vertigo- test za diferecijaciju i topodijagnostiku
 • Oštećenje sluha kao predmet veštačenja neimovinske štete
 • Efekat Flukonazola kod mikotičkih infekcija
 • Vestibularne iluzije i prostorna dezorijentacija u letenju
 • Kvalitet poslovanja zdravstvene ustanove
 • Slušni zamor

OBLASTI INTERESOVANJA

 • Otorinolaringologija, audiologija,alergije, ultrazvuk vrata, standardizacija usluga
Prim dr Branislav Leštanin