ZLA_8942

Medicinska rehabilitacija se bazira na vraćanju normalne funkcije, kroz povećanje obima pokretljivosti zglobova, istezanje i jacanje mišica, sprečavanje ili savladavanje kontraktura. U našoj poliklinici, rehabilitacija se odvija uz stalan nadzor i kontrolu fizioterapeuta, a prema individualnom planu koji napravi specijalista fizijatar. Zalažemo se za princip rada „1 na 1“, jedan teraput jedan pacijent, u cilju postizanja što boljih rezultata i kraće rehabilitacije. Pročitajte detaljnije.

Comments are disabled.