Oftalmološki pregled u sklopu sistematskog pregleda