Poliklinika Medikom
pinBraničevska 12a, Beograd
phone-icon011 3443781, 065 3443781, 069 3443781, 060 3443781
phone-icon011 3089187, 011 3089186, fax: 011 3086221
Bookmark and Share
hearing screening picOštećenje sluha se manifestuje kao nagluvost i gluvoća i predstavlja jedan od najtežih hendikepa za ljudsku jedinku. Učestalost ovog poremećaja iznosi 1-2 slučaja na 1000 živorodjene dec, kod kod novorodjenčadi koje se leče u odeljenjima intenzivne nege incidenca oštećenja sluha dostiže 20-40 slučajeva na 1000 dece.

Savremeni programi skrininga slušne funkcije podrazumevaju primenu:

otoakustičnih emisija (OAE)
auditivnih evociranih potencijala moždanog stabla (AABR)

Inicijalni skrining sluha izvodi se na dan otpusta iz porodilišta u porodilištima koja poseduju ovaj aparat a ponovni test obavlja se u ambulanti do navršenih mesec dana. Detaljna audiološka procena dece sa patološkim nalazom pri ponovljenom testu obavlja se do trećeg meseca života u ustanovi specijalizovanoj za pedijatrijsku otorinolaringologiju i audiologiju.

U slučaju da u zdravstvstvenoj ustanovi (porodilište, bolničko odeljenje) nema mogućnosti za ranu detekciju oštećenja sluha, na audiološko ispitivanje treba uputiti svu novorodjenčad sa sledećim faktorima rizika:

- pozitivna porodična anamneza o naslednoj gluvoći
- dokazane intrauterine infekcije
- razni sindromi u okviru kojih se može javiti konduktivna i senzoneuralna nagluvost
- kongenitalne anomalije glave i vrata
- porodjajna težina manja od 1500g
- povećane vrednosti bilirubina koje zahtevaju eksangvinotransfuziju
- asfiksija (Apgar skor 0-4 ili 0-6 u 5. minutu)
- bakterijski meningitis
- primena ototoksičnik lekova


Dr Nada Todorović, pedijatar, neonatolog


U MEDIKOMU screening sluha radi Dr S. Babac a cena pregleda je 5000 din  ZAKAŽITE PREGLED ONLINE

Da li želite da zakažete?

© 1995-2017 medikompoliklinika.com. All rights reserved | HealthCare+ by webunderdog

Web dizajn sajta - Arin d.o.o.