LEKARSKI PREGLEDI
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled specijaliste 6000
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) 4500
Zaključak posle donošenja nalaza / konsultacije 4000
Internistički pregled sa EKG-om 6500
Kontrolni pregled interniste sa EKG-om ( do 15 dana) 4500
Pregled lekara opšte prakse 3500
Kontrolni pregled lekara opšte prakse  (do 15 dana) 2500
Kućna poseta lekara specijaliste 12000
Konrolna kućna poseta lekara specijaliste 10000
PEDIJATRIJA
Pregled pedijatra 5000
Kontrolni pregled pedijatra ( do 15 dana) 4000
Porodični pedijatrijski pregled 4000
Ultrazvučni pregled 6000
Pregled pedijatra i vakcinacija (+ cena vakcine) 4000
Pregled pedijatra i izdavanje potvrde (vrtić, škola, putovanja) 4000
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana) 6000
Pregled dečijeg pulmologa 6000
Pregled dečijeg kardiologa sa ultrazvukom srca 8500
Pregled dečijeg gastroenterologa 6000
Pregled dečijeg urologa 6000
Pregled dečijeg urologa sa ultrazvukom 8000
Adhezioliza prepucijuma (odlepljivanje kožice) 10000
Pregled dečijeg ortopeda 6000
Pregled dečijeg ortopeda sa ultrazvukom 8000
Pregled dečijeg hirurga 6000
Pregled logopeda 6000
Pregled dečijeg alergologa 6000
Nega bebe 5000
Kućna poseta pedijatra 12000
Davanje infuzije (+ cena leka) 3000
Davanje infuzije u kućnoj poseti  (+ cena leka) 4000
ORL
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled lekara specijaliste 6000
Kontrolni pregled lekara  specijaliste (do 15 dana) 4500
Timpanometrija 2000
Audiometrija 2500
ORL štrajfna sa lekom 2000
Screening sluha 6500
Pregled lekara specijaliste i ispiranje uha 6000
Pregled lekara specijaliste i vađenje stranog tela 6000
KARDIOLOGIJA
Pregled docenta i profesora sa EKG-om 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora sa EKG-om ( do 15 dana ) 6000
Pregled specijaliste sa EKG-om 6500
Kontrolni pregled specijaliste sa EKG-om ( do 15 dana ) 5000
Pregled profesora i ultrazvučni pregled srca 10000
Kontrolni pregled profesora i ultrazvučni pregled srca ( do 15 dana ) 8000
Pregled specijaliste i ultrazvučni pregled srca 8500
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazvučni pregled srca ( do 15 dana ) 6000
Ultrazvučni pregled srca profesora 8000
Ultrazvučni pregled srca specijaliste 6000
24-časovni Holter krvnog pritiska 6000
24-časovni Holter EKG-a 7000
Kardiološki pregled – Mr. sci dr Ljupčo Mangovski 8000
Kardiološki pregled i ultrazvučni pregled srca – Mr. sci dr Ljupčo Mangovski 12000
PULMOLOGIJA / ALERGOLOGIJA
Pregled lekara specijaliste 6000
Kontrolni pregled specijaliste ( do 15 dana ) 4500
Alergo probe ( na inhalatorne alergene ) 4000
Spirometrija – test plućne funkcije 2000
Inhalacija ( + cena leka ) 1000
Pulsna oksimetrija 500
Pulmološki pregled – Prim dr Jelena Zdravković 7000
Kontrolni pregled Prim dr Jelena Zdravković ( do 15 dana ) 5500
GASTROENTEROLOGIJA
Pregled profesora i docenta 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled specijaliste 6000
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) 4500
Pregled profesora i ultrazvuk abdomena 10000
Kontrolni pregled profesora i ultrazvuk abdomena ( do 15 dana ) 8000
Pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena 8000
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena ( do 15 dana ) 6000
Gastroskopija 13000
Kolonoskopija 17000
Analgosedacija I 9000
Analgosedacija I + II 12000
PH nalaz 5000
Proktološki pregled sa anoskopijom 6500
Profesorski proktološki pregled sa anoskopijom 8500
Kontrolni profesorski proktološki pregled sa anoskopijom ( do 15 dana ) 6500
Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom ( do 15 dana ) 5000
Plasiranje ligature po Barronu 9000
Pregled Prof.dr Nebojša Manojlović 10000
Pregled i ultrazvuk abdomena Prof.dr Nebojša Manojlović 12000
Pregled Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković 12000
Pregled i ultrazvuk abdomena Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković 14000
Pregled dr Tatjana Cvejić Pašić 8000
Pregled i ultrazvuk abdomena dr Tatjana Cvejić Pašić 10000
Pregled dr Ivana Jovičić 8000
Pregled i ultrazvuk abdomena dr Ivana Jovičić 10000
REUMATOLOGIJA / FIZIJATRIJA
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled specijaliste 6000
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) 4500
Pregled profesora i ultrazvučni pregled 10000
Kontrolni pregled profesora i ultrazvučni pregled  ( do 15 dana ) 8000
Pregled lekara specijaliste i ultrazvučni pregled 8000
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazvučni pregled  ( do 15 dana ) 6000
Punkcija 3000
Infiltracija (+ cena leka) 3000
EMG ruku 8000
EMG nogu 8000
EMG ruku i nogu 12000
Fizijatrijski tretman 3000
Kinezi terapija 1500
NEFROLOGIJA/UROLOGIJA
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled specijaliste 6000
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) 4500
Pregled profesora i ultrazvučni pregled 10000
Kontrolni pregled profesora i ultrazučni pregled ( do 15 dana ) 8000
Pregled specijaliste i ultrazučni pregled 8000
Kontrolni pregled specijaliste i ultrazučni pregled ( do 15 dana ) 6000
Plasiranje urinarnog katetera 3000
Plasiranje urinarnog katetera u kućnoj poseti 4000
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – mali broj 12000
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – umeren broj 24000
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – veliki broj 36000
GINEKOLOGIJA
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled lekara specijaliste 6000
Kontrolni pregled specijaliste ( do 15 dana ) 4500
Ultrazvučni ginekološki pregled 6000
Folikulometrija 5000
Kolposkopija 6000
PAPA pregled 1500
Vaginalni sekret 1200
Pregled ginekologa  i ultrazvučni pregled 8000
Kontrolni pregled ginekologa i ultrazvučni pregled ( do 15 dana) 6000
Ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, VS) 10500
Vaginalno ispiranje 3500
Aplikacija leka (+ cena leka) 3500
Aplikacija spirale 7000
Uklanjanje spirale 7000
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – mali broj 12000
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – umeren broj 24000
Uklanjanje kondiloma ( kauter ili laser) – veliki broj 36000
Kiretman cervikalnog kanala 14000
Biopsija grlića 14000
Incizija Bartolinijeve žlezde 10000
Ekspertski ultrazvuk 12000
Konsultacija – Profesor dr Branka Nikolić 15000
Amniocenteza 48000
Amniocenteza (blizanačka trudnoća) 72000
Biopsija horioniskih čupica 48000
DERMATOLOGIJA/HIRURGIJA
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled  lekara specijaliste 6000
Kontrolni pregled lekara specijaliste 4500
Dermoskopija 6000
Biopsija kože 9000
Elektrokauterizacija na koži 5000
Terapija tečnim azotom 2000
Obrada rane 5000
Šivenje rane – mala 10000
Šivenje rane – srednja 15000
Šivenje rane – velika 25000
Incizija abscesa 10000
Incizija perianalnog abscesa 15000
Incizija lipoma– manji 16000
Incizija lipoma  – veći 20000
Uklanjanje mladeža u lokalnoj anesteziji – manji 12000
Uklanjanje mladeža u lokalnoj anesteziji – veći 20000
Obrada uraslog nokta u lokalnoj anesteziji – jednostrano 12000
Obrada uraslog nokta u lokalnoj anesteziji – obostrano 20000
Obrada clavusa (žulja) u lokalnoj anesteziji 12000
Vađenje krpelja 5000
Obrada opekaotine – mala 10000
Obrada opekaotine – srednja 15000
Uklanjanje urasle dlake 15000
OFTALMOLOGIJA
Pregled docenta i profesora 8000
Kontrolni pregled docenta i profesora ( do 15 dana ) 6000
Pregled lekara specijaliste ( sa izdavanjem potvrde) 6000
Kontrolni pregled specijaliste (do 15 dana) 4500
Pregled lekara specijaliste i vađenje stranog tela 6000
ULTRAZVUČNI  PREGLEDI/MR
Drugo mišljenje ( rezultat magnetne rezonance i skenera)- Prof dr Ruža Stević 10000
Drugo mišljenje ( rezultat magnetne rezonance) – Prim dr Slobodan Ćirković 6000
Ultrazvučni pregled profesora 8000
Ultrazvučni pregled abdomena 6000
Ultrazvučni pregled urinarnog trakta i testisa 6000
Ultrazvučni pregled štitaste žlezda 6000
Ultrazvučni pregled dojki 6000
Ultrazvučni pregled zglobova 6000
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 6000
Kolor dopler profesora 10000
Kolor dopler krvnih sudova vrata 6500
Kolor dopler krvnih sudova ruku 6500
Kolor dopler krvnih sudova nogu 6500
ORDINIRANJE TERAPIJE
Davanje intramuskularne injekcije (+ cena leka) 1000
Davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti (+ cena leka) 2500
Davanje intravenske injekcije ( + cena leka) 2000
Davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti ( + cena leka) 3000
Davanje infuzije ( + cena leka) 3000
Davanje infuzije u kućnoj poseti  (+ cena leka) 4000
CENOVNIK VAŽI OD 15.10.2023.