U poliklinici MEDIKOM možete uraditi specijalističke i subspecijalističke preglede iz svih oblasti interne medicine :

Naš tim čine profesori i docenti, subspecijalisti interne medicine koji ukoliko je potrebno zajedno mogu da postave dijagnozu.

Istovremeno, ukoliko je potrebno moguće je uraditi sve dijagnostičke internističke procedure:

Nalazi dijagnostičkih procedura se završavaju u toku istog dana i skraćuje se vreme za postavljanje dijagnoze

U poliklinici MEDIKOM moguće je primiti terapiju koju je indikovao lekar:

  • Intravenska terapija
  • Intramuskularna terapija
  • Inhalaciona terapija
  • Terapija bola
  • Klizme
  • Punkcija zgloba
  • Intraartikularne injekcije
  • Lokalna infiltracija leka
  • Obrada rane, previjanje rane
  • Postavljanje i skidanje katetera