FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA:

Fizikalna terapija predstavlja primenu energije u cilju prevencije, lečenja kod povreda i oboljenja. U poliklinici Medikom lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije odredjuje za svakoga pojedinačno individualnu terapiju koja se sprovodi u cilju poboljšanja opšteg stanja i smanjenja tegoba. Koriste se laser, diadinamik, galvan, UZ, IFS, TENS i kinezi terapija.

Pročitajte detaljnije o medicinskoj rehabilitaciji

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) je neurofiziološka metoda koja registruje električnu aktivnost mozga preko elektroda koje se postavljaju na površinu glave. Na zapisu se beleže moždani talasi različite frekvence (alfa, beta, delta i teta talasi), budnost i spavanje kao i patološka stanja kao što su epilepsija, moždani udar ili druga oštećenja mozga, kod trzaja mišića različite etiologije, da bi se otkrio uzrok. Kao pomoć za simulaciju nekih neuobičajenih stanja koja mogu dovesti do poremećeja u zapisu, koriste se ubrzano disanje (hiperventilacija), fotostimulacija, kao i snimanje u snu nakon dužeg perioda budnosti.

ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG) je elektrofiziološka metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i perifernih živaca. Elektromiografija (EMG) beleži akcioni potencijal mišićnih vlakana u fazi mirovanja,umerene i maksimalne kontrakcije. Elektroneurografija (ENG) ispituje brzinu provodljivosti pojedinih nerava, senzitivnih i motornih. Izvode se u cilju dijagnostike različitih mišićnih bolesti (miopatije) i oboljenja perifernih nerava (povrede, dijabetes, alkoholizam, bolesti bubrega, bolesti kičme, pareza i paraliza nerava).

LASER

U fizikalnoj medicini koriste se laseri male snage koji ostvaruju biostimulativni efekat bez termičkog efekta i bez morfoloških promena obasjanog tkiva. Deluje za ublažavanje bola, smiruje upalne procese, regeneriše i obnavlja tkiva. Skraćuje vreme lečenja i ima veoma povoljan efekat kod regeneracije mišićnih vlakana (sportske povrede), perifernih nerava , kostiju i kože. Efikasan je i kod oboljenja kičmenog stuba (spondiloze) i kod reumatskih bolesti. Pomaže u obnavljanju tkiva kod opekotina. Ne sme se koristiti u trudnoći, kod osoba koje imaju epilesiju, ne preporučuje se kod dece u zonama rasta kostiju i kod osoba koje imaju često krvarenje (hemoragični sindrom) i maligniteta.

DIJADINAMIČKE STRUJE (DDS) su jednosmerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika. Veoma su efikasne u smanjenju bola i to dejstvo ima efekta nekoliko časova posle terapije. Stimulišu mišiće posle dugotrajnog mirovanjai stimulišu cirkulaciju. Ne smeju se primenjivati u trudnoći, ukoliko postoji tromboza dubokih vena kao i pri povišenoj temperaturi

GALVANSKA STRUJA je jednosmerna struja, konstantnog napona. Koristi se za poboljšanje cirkulacije, smanjenje zapaljenja, umanjenje bola a ovom metodom se mogu uneti i neke lekovite supstance.

ULTRAZVUK se u terapijske svrhe koristi za umanjenje bola, smanjenje lokalnog otoka, ubrzava oporavak tetiva i mišića, deluje kod problema sa zglobovima i zarastanja ožiljaka.

INTERFERENTNE STRUJE (IFS) su niskofrekventne naizmenične sinusoidne struje koje ostvaruju terapijski efekat duboko u tkivu. Koriste se za poboljšanje snabdevanja tkiva kiseonikom i bržim uklanjanjem štetnih materija iz organizma. Nadražajno deluju na mišiće i rzavaju zarastanje kosti kod preloma.

TENS (transkutana električna nervna stimulacija) se koriste kod akutnog, hroničnog i neurogenog bola, smanjuje upotrebu lekova protiv bolova.

KINEZI TERAPIJA kao osnovno sredstvo koristi pokret kao osnovno sredstvno za poboljšanje funkcija pojedinih delova tela i organizma u celini. Obavlja se pod stručnim nadzorom obučenog fizioterapeuta, a osoba obavlja različite vrste aktivnih i pasivnih vežbi. Koristi se kod bolova u ledjima, vratu, zglobovima, posle preloma kosti ili kod posledica nepravilnog držanja.

ZAKAŽITE PREGLED FIZIJATRA