Rastemo zdravo!

SISTEMATSKI PREGLED ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU:

Sistematski pregled obuhvata:

  1. Pregled pedijatra sa savetom o ishrani
  2. Pregled fizijatra
  3. Pregled ORL
  4. Pregled oftalmologa
  5. Pregled logopeda
  6. Laboratorijske analize (kompletna krvna slika i urin)

Cena kompletnog sistematskog pregleda je 10.500 din i traje oko 2h, bez pauza između pojedinačnih pregleda.

ONLINE ZAKAZIVANJE PREGLEDA