ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) je neurofiziološka metoda koja registruje električnu aktivnost mozga preko elektroda koje se postavljaju na površinu glave. Na zapisu se beleže moždani talasi različite frekvence (alfa, beta, delta i teta talasi), budnost i spavanje kao i patološka stanja kao što su epilepsija, moždani udar ili druga oštećenja mozga, kod trzaja mišića različite etiologije, da bi se otkrio uzrok. Kao pomoć za simulaciju nekih neuobičajenih stanja koja mogu dovesti do poremećeja u zapisu, koriste se ubrzano disanje (hiperventilacija), fotostimulacija, kao i snimanje u snu nakon dužeg perioda budnosti

ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG) je elektrofiziološka metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i perifernih živaca. Elektromiografija (EMG) beleži akcioni potencijal mišićnih vlakana u fazi mirovanja,umerene i maksimalne kontrakcije. Elektroneurografija (ENG) ispituje brzinu provodljivosti pojedinih nerava, senzitivnih i motornih. Izvode se u cilju dijagnostike različitih mišićnih bolesti (miopatije) i oboljenja perifernih nerava (povrede, dijabetes, alkoholizam, bolesti bubrega, bolesti kičme, pareza i paraliza nerava).

Zakažite pregled