reumatologija

Reumatologogija je grana interne medicine u kojoj se dijagnostikuju i leče bolesti vezivnog tkiva, zglobova i koštanog sistema.
Neke od najčešćih bolesti kojima se bave reumatolozi su: reumatoidni artritis, osteoartritis, gonartroza, sistemski lupus, fibromijalgija…

U Medikomu je moguće uraditi pregled interniste reumatologa, ultrazvučni pregled zgloba, kompletno imunološko ispitivanje, blokadu lekom odredjene regije. Ukoliko je potrebno reumatolog indikuje punkciju zgloba sa/bez infiltracije leka kao i intraartikularne injekcije i aspiracije

ZAKAŽITE PREGLED KOD REUMATOLOGA