pulmologija

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata koji imaju problema sa disanjem i plućima.

Lekari poliklinike MEDIKOM sa dugogodišnjim iskustvom se uspešno bave prevencijom, dijgnostikom i lečenjem svih plućnih bolesti:

 1. Oboljenja pluća izazvana infekcijom:
  akutni bronhitis
  zapaljenje pluća i plućne maramice
  tuberkuloza|
  bronhiektazije
  gljivična oboljenja pluća
 2. Bronhijalna astma
 3. Hroničnu opstruktivnu bolest pluća /HOBP/
 4. Emfizem pluća
 5. Hronična respiratorna insuficijencija
 6. Embolija i infarkt pluća
 7. Tumor bronhija, pluća i plućne maramice
 8. Fibroza pluća, sarkoidoza
 9. •••

Usluge

 • Pregled interniste pulmologa/pneumoftiziologa  – ZAKAŽITE ONLINE
 • Alergološke kožne probe na inhalacione i nutritivne alergene
 • Spirometrija (test plućne funkcije)
 • Bronhodilatatorni („Ventolinski“)
 • Citološki pregled ispljuvka
 • Bakteriološki pregled ispljuvka
 • Pregled ispljuvka na bacil tuberkuloze
 • PPD proba

Terapija:

 • Inhalaciona terapija
 • Intravenska terapija
 • Intramuskularna terapija

Dijagnostičke procedure

Spirometrija (test plućne funkcije) je dijagnostička metoda kojom se meri kapacitet pluća i protok vazduha kroz disajne puteve. Metoda je neinvazivna i zahteva saradnju pacijenta. Veoma je značajna za postavljenje dijagnoze astme, hronične obstruktivne bolesti pluća i plućne fibroze.

Bronhodilatatorni test („Ventolinski“ test) se izvodi kada je potrebno proceniti protoke vazduha kroz disajne puteve pre i posle davanja Ventolina ili Beroduala (lekova koji šire bronhije). Ima dijagnostički značaj kod potvrde astme.

Alergološke kožne probe na inhalacione alergene (alergeni prisutni u vazduhu: kućna, prašina, kućna grinja, poleni korova, trava i drveća, životinjska dlaka, buđ, itd.) se rade Prick metodom na koži unutrašnje strane podlaktica sa ciljem dokazivanja alergijskog porekla smetnji od strane disajnih puteva (npr. kod alergijske astme). Rezultat proba je gotov za 10 minuta.