U POLIKLINICI MEDIKOM JE MOGUĆE URADITI:

 • Pedijatrijski pregled zdravog deteta – savetovalište u prvoj godini i redovni pedijatrijski pregledi
 • Pedijatrijski pregled bolesnog deteta, dijagnostika i terapija
 • Sistematski pregled i vakcinacija (po kaledaru vakcinacije) zdravog deteta, praćenje rasta i razvoja
 • Pregledi pedijatara svih subspecijalnosti , dijagnostika i lečenje bolesnog deteta u prostoru poliklinike ili kućnim uslovima (inhalaciona terapija, intravenska rehidracija, davanje injekcija (intramuskularno i intravenski), fizikalna terapija i korektivne vežbe, rehabilitacija nakon povreda…
 • Organizovani redovni sistematski pregledi dece u vrtiću (organizovani dolazak pedijatra sa dugogodišnjim iskustvom u kolektiv, a prema potrebi i dogovoru, obavljanje redovnih sistematskih pregleda dece u vrtiću)
 • Sistematski pregledi po kalendaru, u četvrtoj godini i sistematski pregled pred upis u školu
 • Sistematski i kontrolni pregled radi upisa u vrtić, boravak u kolektivu, zimovanje,letovanje…
 • Sistematski pregled i vakcinaciju za upis u prvi razred osnovne škole (laboratorijske analize, logoped, pregled lekara za uho grlo i nos, pregled očnog lekara, fizijatra, pedijatra sa savetovalištem o ishrani)
 • Savetovalište za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece, savetovalište o ishrani
 • Ultrazvučni pregled svih organa (ultrazvučni pregled kukova odojčadi, ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema, abdomena)
 • EEG ( u budnom stanju i spavanju) i EMG (ruku i nogu)
 • Alergološko ispitivanje na inhalacione i nutritivne alergene
 • Spirometrija – funkcionalno ispitivanje pluća, merenje krvnog pritiska i EKG
 • Savetovalište za lakše odrastanje ( usporen psihomotorni razvoj, pavor nocturno, enuresis nocturno, tikovi, poremećaj ponašanja, teškoće u učenju…)
 • Laboratorijska ispitivanja (analize krvi i urina, brisevi grla, nosa, kože, krvna slika…)

ZAKAŽITE ONLINE -PREGLED KOD PEDIJATRA