Sistematski pregledi – Bolje sprečiti nego lečiti

Sprečiti pojavu neke bolesti uvek je bolje i jeftinije nego je kasnije lečiti. Engleska reč screening (skrining) podrazumeva preventivne medicinske preglede kojima se ispituje populacija naizgled zdravih ljudi kako bi se pronašle one osobe koje pokazuju rane znake neke bolesti ili predispoziciju za nastanak nekog oboljenja. Sistematski pregledi počinju kada se dete rodi i predstavljaju redovnu kontrolu zdravlja. Obavezni sistematski pregledi prestaju sa završetkom školovanja.

Zbog širokog spektra bolesti koji se može sprečiti redovnim godišnjim pregledima, treba ih nastaviti tokom celog života.

Zašto je prevencija važna?

U Srbiji svake godine oboli i umre od karcinoma, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa veliki broj ljudi. Jedini način borbe sa ovim opakim bolestima je rana dijagnostika. Ukoliko se bolest na vreme otkrije i započne lečenje, bolest se uspori a u mnogim slučajevima se izleči.

Sistematski preventivni pregledi

Po preporuci Svetske zdravstvene organizacije sistematski pregledi obuhvataju pregled interniste sa EKGom, spirometriju, pulsnu oksinetriju, kompletnu laboratoriju, ultrazvučni pregled abdomena a za žene još i ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, manuelni i ultrazvučni pregled dojke. Ovi pregledi se ako postoji potreba mogu proširiti.

Jednom godišnje neophodno je uraditi laboratorijsku analizu krvi koja je bitan pokazatelj zdravstvenog stanja. Ukoliko u organizmu postoji neki poremećaj, disbalans zdravstvenog stanja, analiza krvi će nas usmeriti u pravcu dalje dijagnostike.

Kardiovaskularne bolesti su veoma rasprostranjene u Srbiji. Neregulisan visok pritisak, smanjena fizička aktivnost, stres, pušenje, neadekvatna ishrana u kombinaciji sa nesleđem zajedno mogu dovesti do angine pectoris, infarkta srca i mozga sa komplikacijama. Pregled interniste sa EKG-om, saveti i adekvatna terapija mogu u znatnoj meri poboljšati ishod ovih bolesti i život učiniti konfornijim.
Ultrazvuk abdomena je dijagnostička metoda koja za cilj ima da se evaluišu trbušni parenhimatozni organi (jetra, žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, bubrezi, mokraćni putevi, bešika i prostata).
Zbog učestale pojave karcinoma, ultrazvučni pregledi su postali neizostavni u sklopu sistematskih pregleda.
Karcinom dojke je uz karcinom grlića materice najčešće maligno oboljenje žena. Smatra se da svaka deseta žena oboli od raka dojke. Godišnje se u Srbiji registruje oko 3700 novih slučajeva. Pored samopregleda i manuelnog pregleda ginekologa, neophodno je jednom godišnje uraditi i ultrazvučni pregled dojki.

Ženska populacija pored karcinoma dojke najčešće oboleva i od karcinoma grlića materice. Novija saznanja upućuju da je jedan od najvažnijih uzroka karcinoma grlića materice humani papiloma virus (HPV). Bolest se uglavnom razvija tokom nekoliko godina, ne daje nikakve simptome sve dok bolest ne uznapreduje. Screening za rak grlića materice obavlja se Papanikolau testom. Sve žene 20-65 godina starosti treba jednom godišnje obuhvatiti screening pregledima.Ovi pregledi su jedini način da se promene nađu u ranom stadijumu kada mogu lako da se odstrane, pre nego što se rak uopšte pojavi.

Kolposkopija je detaljan pregled grlića materice specijalnim mikroskpom-kolposkopom.
Ako lekar vidi bilo šta sumnjivo u toku kolposkopije uzeće sa promenjenog mesta mali uzorak (biopsija). Taj uzorak se potom šalje u laboratoriju na histopatološku analizu. Promene nađene na biopsiji svrstavaju se u nekoliko kategorija što pomaže lekaru da odluči da li je potreban dalji tretman.

OSNOVNI PAKET SISTEMATSKIH PREGLEDA

(za muškarce i žene)

 • Labaratorijske analize (KKS,Se ,glikemija ,Fe, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, urea, kreatinin, ALT, AST,urin)
 • Pregled lekara specijaliste interne medicine sa EKG-om

Cena sistematskog pregleda: 6.500 dinara

Sistematski pregled za žene:

PAKET STANDARD

 1. Kompletna laboratorija (KKS,Se ,glikemija ,Fe, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, urea, kreatinin, ALT, AST,urin)
 2. Pregled lekara specijaliste sa EKG-om i završnim mišljenjem
 3. Ultrazvuk abdomena
 4. Ultrazvuk dojke
 5. Ginekološki pregled sa ultrazvukom i kolposkopijom, PAPA testom i VS
 6. Oftalmološki pregled

Cena sistematskog pregleda: 14.500 dinara

PAKET STANDARD PLUS

 1. Kompletna laboratorija (KKS, Se, glikemija, Fe, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, urea, kreatinin, ALT, AST, urin)+ FT4+TSH
 2. Pregled lekara specijaliste sa EKG-om i završnim mišljenjem
 3. Ultrazvuk abdomena
 4. Ultrazvuk dojke
 5. Ginekološki pregled sa ultrazvukom i kolposkopijom, PAPA testom i VS
 6. Oftalmološki pregled
 7. Ultrazvuk štitaste žlezde
 8. Pregled dermatologa sa dermoskopijom

Cena sistematskog pregleda: 18.000 dinara

Dodatni specijalistički pregledi uz sistematski pregled su sa 20% popusta.

Sistematski pregledi za muškarce :

PAKET STANDARD

 1. Kompletna laboratorija(KKS, Se, glikemija, Fe, holesterol, trigliceridi, HDL,LDL, urea, kreatinin, ALT, AST, urin) + PSA
 2. Pregled lekara specijaliste sa EKG-om i završnim mišljenjem
 3. Ultrazvučni pregled abdomena
 4. Urološki pregled sa ultrazvukom prostate
 5. Oftalmološki pregled

Cena sistematskog pregleda: 12.500 dinara

PAKET STANDARD PLUS

 1. Kompletna laboratorija(KKS, Se, glikemija, Fe, holesterol, trigliceridi, HDL, LDL, urea, kreatinin, ALT, AST, urin) +PSA+FT4+TSH
 2. Pregled lekara specijaliste sa EKG-om i završnim mišljenjem
 3. Ultrazvučni pregled abdomena
 4. Urološki pregled sa ultrazvukom prostate
 5. Oftalmološki pregled
 6. Ultrazvuk štitaste žlezde
 7. Pregled dermatologa sa dermoskopijom

Cena sistematskog pregleda: 15.500 dinara

Dodatni specijalistički pregledi uz sistematski pregled su sa 20% popusta.

Sistematski pregledi i redovne posete lekaru  predstavljaju siguran način zašite od bolesti i očuvanja zdravlja. Postoji izreka koja je u ovom slučaju primenjiva i tačna- Bolje je sprečiti nego lečiti.