Rehabilitacija

Današnji način života, stres, nedostatak kretanja i dugotrajno sedenje pogoduju razvoju zdravstvenih problema lokomotornog sistema podjednako kod muškaraca i žena.

Svakom pacijentu se posle pregleda odredjuje individualni program fizikalne terapije, specijalno prilagodjen stanju organizma

Medicinska rehabilitacija ima za cilj vraćanje normalne funkcije dela tela ili tela u stanje pre povrede, oboljenja ili stanja. Sastoji se iz fizikalne terapije i kineziterapije (terapije pokretom).

Rehabilitacija obuhvata :

  1. Rehabilitacija reumatoloških oboljenja
  2. Rehabilitacija neuroloških oboljenja
  3.  Rehabilitacija nakon ortopedskih i traumatoloških povreda
  4.  Rehabilitacija kicmenog stuba
  5. Rehabilitacija sportista i sportskih povreda
  6. Rehabilitacija nakon kardiovaskularnih oboljenja

Rehabilitacija se bazira na vraćanju normalne funkcije, kroz povećanje obima pokretljivosti zglobova, istezanje i jacanje mišica, sprečavanje ili savladavanje kontraktura…

U našoj poliklinici, rehabilitacija se odvija uz stalan nadzor i kontrolu fizioterapeuta.

Zalažemo se za princip rada „1 na 1“, jedan teraput jedan pacijent, u cilju postizanja što boljih rezultata i kraće rehabilitacije.

ZAKAŽITE ONLINE PREGLED KOD FIZIJATRA KOJI ĆE ODRADITI KOJE SU VEŽBE ZA VAŠ ORGANIZAM NAJDELOTVORNIJE