Rehabilitacija reumatoloških oboljenja

 

Reumatološka oboljenja čine jednu od najčešćih oboljenja u svetu i spadaju u grupu progresivnih oboljenja. Češće pogadjaju žensku populaciju i prema evidencijama svaka druga žena i svaki šesti muškarac imaju neki oblik reume. Najčešći su degenerativni reumatizam, poznatiji kao “ okoštavanje ”,  i vanzglobni reumatizam. Uzrok nastanka reumatoloških oboljenja uglavnom je nepoznate etiologije. Zahvata zglobove (kukovi, kolena, ruke) i okolne strukture i dovode do pojave bola, otoka, smanjene pokretljivosti. Usled slabe pokretljivosti zglobnih struktura javljaju se oštećenja i ograničenje funkcije zglobova, koje dovode do deformacija, smanjivanja radne sposobnosti, invalidnosti i kracem životnom veku.

Reumatološka oboljenja se mogu podeliti u nekoliko kategorija :

  • Zapaljenjske reumatske bolesti
  • Degenerativne reumatske bolesti kičmenog stuba i perifernih zglobova
  • Vanzglobni reumatizam
  • Reumatski sindromi u drugim bolestima

 

Rehabilitacioni tim čine fizijatar i fizioterapeut. Rehabilitacija se odredjuje prema stepenu aktivnosti, opštem zdrastvenom stanju i samim mogućnostima pacijenta. Bazira se na fizikalnoj terapiji i kineziterapiji ( terapija pokretom ). Uloga kineziterapije u rehabilitaciji je od velikog značajai i njena redovna primena  utiče na smanjenje bolova i i povećava pokretljivost zglobova, sprečava i usporava deformaciju zglobova, povećava snagu i elastičnost mišića u cilju održavanja pravilnog položaja tela i poboljšanja opšteg stanja pacijenta.

 

Marko Jović, fizioterapeut

 

Comments are disabled.