povreda skonog zloba

Ugaunuće skočnog zgloba spada u najčešće sportske povrede i može nastati pri bilo kom vidu fizičke aktivnosti. Nastaje uvrtanjem zgloba, najčešće okretanjem stopala ka unutra, pri čemu dolazi do povrede ligamenata , koje karakteriše bol, otok, smanjena pokretljivost, otežano oslanjanje….

Razlikujemo tri stepena oštećenja:

Prvi stepen (istegunuće ligamenata) – bol, uz moguću pojavu manjeg otoka;

Drugi stepen (delimično pucanje ligamenata) – bol i otok, uz smanjenu pokretljivost zgloba, otežan oslonac, umerena nestabilnost skočnog zgloba;

Treći stepen (potpuni prekid ligamenata) – bol, veliki otok praćen podlivom, pojava hematoma, nestabilnost skočnog zgloba, nemogućnost oslonca.

povreda skonog zloba

Kao prva pomoć primenjuje se RICE metoda (rest-ice-compression-elevation). Neophodno je mirovanje, uz primenu krioterapije ili hladnih obloga na svakih 3-4 sata. Primena kompresije (bandaža elastičnim zavojem) i elevacije (podizanje noge iznad nivoa srca), može pomoći u smanjenju otoka. Tek primenom fizikalne terapije (magnet, laser, elektroterapija), ubrzavamo proces oporavka i po nestanku otoka, primenjuje se i kineziterapija kako bi zglob vratio funkciju, dobio pun obim pokreta i potpuno ojačao.

fizijatrija smanjeno

Marko Jović, fizioterapeut

Rastemo i živimo zdravo!

Vaš lekar.

 

Comments are disabled.