Neurološka oboljenja/povrede, nastaju uslued povrede mozga i kicmene moždine. Manifestuju se kroz gubitak kontrole pokreta, ravnoteže, pamćenja, opažanja, orijentacije, ponašanja i smetnjama u govoru.

U rehabilitaciji nekoliko najčešćih neuroloških oboljenja i povreda su :

  • moždani udar
  • kvadriplegije, paraplegije
  • multipla skleroza 
  • dečija cerebralna paraliza 
  • polineuropatije
  • mišićne distrofije
  • Morbus Parkinson

 

Cilj rehabilitacije je osposabljavanje pacijenta i prilagodjavanje svakodnevnim potrebama. Zasniva se na korekciji hoda, balansa, kordinacije, sprečavanju i savladavanju kontraktura, automatizaciji pokreta. Koriste se pomagala poput balans daski i lopti, pomagala za hod i korekciju hoda, tegovi, trake…

Comments are disabled.