Pulsna oksimetrija je potpuno bezbolna metoda, kojoj se na prst ruke stavi aparat pulsni oksimetar koji može da izmeri frekvencu rada srca i zasićenost periferne krvi kiseonikom. U zavisnosti od vrednosti koje pokaže pulsni oksimetar, postavlja se sumnja na poremećaje u radu respiratornog sistema i snabdevanja organizma kiseonikom.

Comments are disabled.