Upala pluća /pneumonia/

P n e u m o n i a  je reč grčkog porekla, a znači upala, zapljenje pluća.

Predstavlja zapaljenski proces u plućnom parenhimu nastao kao odgovor na prodor bakterija, virusa, gljivica ili parazita. Takodje je mogu izazvati i neki jaki iritativni gasovi. To je zapaljenska bolest kod koje dolazi do punjenja alveola tečnošću, čime je disanje otežano. Bolest je češća u zimskom periodu i kod osoba sa faktorima rizika za oboljevanje / pušači, uživaoci alkohola i droga, pothranjenost, starije osobe kao i osobe sa hroničnim bolestima koje narušavaju imuni sistem. Spada u teška oboljenja i najčešće se pacijenti upućuju na bolničko lečenje.

G l a v n i  s i m p t o m i bolesti su:  visoka temperatura, drhtavica, kašalj, zamućeni iskašljaj ponekad sa primesama krvi, probadi u grudima, glavobolja, opšta slabost. Često se javlja i „groznica na usnama“. Najčešći uzročnik je bakterija streptokokokus pneumonije /pneumokok/

D i j a g n o z a bolesti se postavlja na osnovu simptomatologije i fizičkog nalaza tj pregleda od strane lekara. On će najverovatnije tražiti i laboratorijske analize krvi, rendgenski snimak pluća, pregled ispljuvka na osnovu čega je moguće izolovati uzročnik infekcije i na osnovu toga propisati adekvatnu terapiju. Ne retko su potrebna još neka dopunska ispitivanja.

L e č e nj e bolesti zavisi od izolovanog uzročnika. Bakterijska upala se leči antibioticima. Odredjene vrste virusne upale mogu se lečiti nekim antivirusnim lekovima. Izuzetak predstavlja atipična pneumonija izazvana mycoplasmom pneumoniae koja se takodje  leči antibioticima, najčešće aztromicinom. Uz sve to je potrebno mirovanje, unos dovoljne količine tečnosti, vitamini. Ponekad je potreban duži vremenski period da se pacijent oporavi od virusne nego od bakterijske pneumonije.

P r o g n o z a bolesti zavisi od više faktora. Pre svega od imunog stanja organizma bolesne osobe, starosne dobi, uzročnika, težine bolesti. Zato je važno da se starije osobe/preko 65g/ zdravo hrane, odmaraju i da se na pojavu prvih simptoma jave lekaru. Važan faktor u prevenciji je i pravovremena vakcinacija.

 

Prim dr jelena zdravković    specijalista za bolesti pluća

Comments are disabled.