Aparat za 24h ambulatorno merenje krvnog pritiska/ uobičajen naziv Holter krvnog pritiska /u Poliklinici „Medikom „ postavlja, tumači i određuje terapiju lekar subspecijalista kardiolog.

 

Jednokratno merenje povišenog krvnog pritiska često nije adekvatno za postavlljanje dijagnoze, što je postepeno i dovelo do razvoja automatskog sistema za praćenje krvnog pritiska tokom 24h, čijim tumačenjem dobijamo korisne informacije o njegovom kretanju tokom čitavog dana.Poznato je da krvni pritisak brzo raste kada se osoba probudi u jutarnjim časovima, ponovo se spušta tokom kasnih prepodnevnih i ranih poslepodnevnim časovima i ponovo raste / posle 16-17h/, da bi se ponovo spustio u večernjim časovima i tokom noći.Svi pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak treba da izmere i noćne vrednosti, čime može na vreme da se otkrije jutarnja hipertenzija koja je uzrok komplikacija na mozgu /najšešće „šloga „ ili srčanih udara „infarkta „/ a to se naročito odnosi na pacijente koji imaju faktore rizika- one , koji imaju poremećaje srčanog ritma, povišene vrednosti šećera i masnoća u krvi, one sa povećanom telesnom težinom , ili one , koji su pod kontinuiranim stresom.

 

Izuzetna korist je zapažena kod tzv ,“hipertenzije belog mantila „ koja se javlja u 20-35%,kada pacijent ima povećane vrednosti krvnog pritiska samo kada meri u ordinaciji kod lekara, a kada kontroliše kod kuće ili prijatelja, krvni pritisak je u granicama normale i leči se lekovima i kada to nije potrebno.

 

24h merač krvnog pritiska treba da se postavi pre uvođenja terapije da bi se odredio stepen krvnog pritiska i u dogovoru sa ordinirajućim lekarom ili internistom i kardiologom nakon uvođenja terapije, da bi se ocenila efikasnost lečenja ili potreba za korigovanjem doze leka koji već uzima ili promenom leka koji je dat u lečenju hipertenzije.

 

Prim dr Katica Kujundžić

kardiolog

Comments are disabled.