astma-foto--tekst-Dr-Zdravkovi

astma-foto--tekst-Dr-ZdravkoviAlergijska astma kod odraslih smatra se jednom od najčešćih hroničnih upalnih oboljenja pluća. Ona se ispoljava kroz ponavljene epizode šištanja, gušenja, kašlja. Simptomi se mogu smirivati spontano ili uz upotrebu odgovarajućih lekova. Ovo oboljenje se ne može u potpunosti izlečiti, ali se može držati pod kontrolom. Kod više od polovine obolelih prvi simptomi se javljaju u detinjstvu pre 10 te godine. Tipovi astme:
-Alergijska astma

-Nealergijska astma (virusna i bakterijska infekcija)

-Aspirinska astma

-Astma na napor

-Profesionalna astma

Alergijska astma predstavlja stanje kada su disajni putevi veoma osetljivi na nadražaje, te se bronhije u kontaktu sa njima sužavaju više nego što je uobičajeno. Oko 50% odraslih obolelih od ove bolesti ima alergijsku astmu. Glavni faktor rizika jeste osetljivost na respiratorne alergene tj supstance kao što su kućna prašina, grinje, poleni trava i korova, drveca, buđi, životinjske dlake i izlučevine, duvan i sl.
Gojaznost pogoršava simptome astme. Pušenje pogorsava stanje kod obolelih.

L e č e n j e

Prva mera u lečenju alergijske astme je izbegavanje kontakata sa alergenima koliko god je to moguće. Idealna mera je promena klime u  vreme pojave sezonskog alergena na koji je pacijent senzibilisan

Lecenje uvek započinje 2-3 nedelje pre pojave simptoma. Terapija se sprovodi primenom lekova za kontrolu bolesti  (najčešće inhalacioni kortikosteroidi u vidu pumpica). U slučaju pogoiršanja bolesti uključuju se lekovi za olakšanje tegoba, a obavezno nakon  lekarskog pregleda. Imunoterapija ili hiposenzibilizacija je oblik lečenja alergijske bolesti primenom malih , rastucih koncentracija alergena na koje je osoba senzibilisana sa ciljem da se pospesši razvoj tolerancije na taj antigen. Ceo postupak traje 3-5g.
Osobe sa dobro regulisanom  alergijskom astmom tj oni koji redovno koriste propisanu terapiju mogu da žive normalno i da se praktično bave svakom vrstom sporta.  Neki od vrhunskih svetskih i naših sportista imaju bronhijalnu astmu.
Adekvatno prepoznavanje i početak lecenja alergijske astme preduslov su daljeg pravilnog razvoja pluća i njihove funkcije

                                                         
       Prim dr Jelena Zdravkovic , specijalista za bolesti pluća

Comments are disabled.