Ima nekoliko simptoma kod dece koje jako uzbude i uplaše roditelje. Jedan od takvih simptoma ili tegoba je i bol u grudima. Kao što rekoh, bol u grudima kod deteta obično jako uplaši i uznemiri roditelje. To je i normlano jer roditelji po inerciiji svoga znanja o bolovima u grudima, odmah pomisle na bolest srca, kao kod odraslih. Pored toga, često je bol u grudima praćen i istovremenim strahom kod dece, strahom od nove do tada nepoznate senzacije, tj oseta. Ali, deca se tu mnogo razlikuju od odraslih. Prvo, deca imaju znantno ređe bolove u grudima nego odrasli. Drugo, kod dece su uglavnom radi o lakšim problemima, kao uzroku bolova u grudima nego je to kod odraslih. Kod dece su bolovi najčešći kod adolescenata. Posebno kod devojčica, iako u poslednjih desetak i više godina, dečaci se ravnoparvnije javljalju sa tegobama tog tipa. Mogu slobodno reći, da je ubedljivo, u preko 95% slučajeva, razlog bola u grudima kod dece posledica mišićnog bola, mišićno koštanog bola ili takozvanog psihogenog bola. Ovde pre svega mislim samo na izolovane tegobe, tj samo na bol u grudima bez drugih simptoma. Mišićni ili mišićno koštani bolovi nastaju najčešće usled nekog istezanja ili druge vrste traume pri fizičkom naprezanju ili trenranju nekog sporta. Često se radi i o zapaljenskim promenama neinfektivnog tipa, kao što je na primer Sindrom Tietze. Kod adolescenata je u poslednjih tridesetk godina došlo do tendencije progresivnog porasta unutrašnje napetosti, usled socijalnih promena koje se dešavaju kako u društvu tako i u porodici (detaljnije o tome ću pisati u nekom narednom  tekstu). To za posledicu ima pojavu velikog broja smetnji među kojima je i bol u grudima. Daleko ređe, uzroci bola u grudima su porekla od bolesti organa unutar grudnog koša, prevashodno srca i pluća. I tada su oni obično praćeni drugim simptomima, koji nam olakšavaju pravac i razmišljnja i dijagnostičko-terapijskog delovanja. Od simptoma koji su pored bola u grudima važni su: pojava bola u naporu, krize svesti, pojava promene boje kože pri bolu, jačina i oblik bolova u grudima. Od uzroka “ unutrašnjeg “ bola u grudima, najćešći su asmatski napadi, infekicje respiratornih puteva, spontani pneumotorax ( prodor vazduha u plučnu maramicu ili medijastinum). Znantno, znatno ređi uzroci bola u grudima su bolesti srca, kao što su urođene srčane mane ( steoza aorte, propals valvule mitralis), stečene bolesti srca, perikarditis i  Kawasaki sindrom. I naravno, uvek je potrebno razmišljati, naročito kod manje dece, o poremećaju srčanog ritma kao uzroku bola u grudima (manje dete često ne razlikuje entitetete bol i nelagodnost) Tumori u grudnom košu,vaskularne bolesti srca i velikih krvnih sudova ( angina pectoris, disekantne aneurizme, tromboembolije plućnih arterija) su izuzetno retke bolesti i stanja. Anemije,takođe veoma retko daju bolove u grudima.

No, i pored ove možda umirujuće priče za roditelje, dete se mora odvesti lekaru, koji će uzeti pažljivu anamnezu o samim bolovima, zatim ličnu i porordičnu anamnezu, i nakon fiziklanog pregleda, proceniti koja će sva dijagnostička sredstva primeniti. Savetujem, i lično radim, obavezno EKG srca, merenje krvnog pritiska, uzimanje rutinske krvne slike, rendgen pluća, eventulano spirogramsko ispitivanje. Po potrebi će biti indikovan i UZ srca. Ukoliko je potrebno, dete se upućuje kardiologu, pulmologu ili veoma retko hematologu (tj. srčanom, plućnom ili krvnom doci). Tek nakon pažljive anamneze, pregleda i opisanih dijagnostičkih procedura, dajemo definitivan sud o uzroku bola u grudima i potrebi za daljim postupcima, bilo aktivnim lečenjem ili samo davanjem saveta  kako detetu tako i roditeljima.

U zključku savet roditeljima. Ako vaše dete ima bolove u grudima, ne paničite, ali odmah idite lekaru.

 

dr Goran Pavlović, Vaš pedijatar

Comments are disabled.