Prof. dr Ana Đorđević, kardiolog

Ana Đorđević Dikić , Redovni profesor Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ekspert u neinvazivnoj dijagnostici, ehokardiografskom i funkcionalnom ispitivanju ishemijske bolesti srca – Angine pectoris i lečenju kardioloških pacijenata sa iskustvom od više od 25 godina.

Priznati stručnjak u svetu i kod nas, radi na Univerzitetskom Kliničkom Centru Srbije na poziciji šefa referentnog centra za neinvazivnu dijagnostiku, na kome se edukuju kardiolozi iz zemlje i okruženja. U Centru se godišnje uradi oko 5000 dijagnostičkih testova, različitih modaliteta, a specifičnost je u primeni kritičkog razmišljanja o nastanku ishemije, preporučenog u aktuelnim vodičima. Uvela je metodu neinvazivnog merenja koronarnog protoka (CFR ) u kliničku praksu.

Profesorka Ana Djordjević Dikić je vodeći stručnjak u kardiologiji, lečenju i dijagnostici bolesti srca;  u izvodjenju stres ehokardiografskih testova za neinvazivnu dijagnostiku koronarne bolesti srca, za praćenje pacijenata posle ugradnje stentova i infarkta miokarda. Stručnjak je za izvođenje testova za vijabilnost miokarda, dobutaminskih testova za preoperativnu evaluaciju pacijenata kao i neinvazivnih ehokardiografskih testova za merenje koronarnog protoka, CFR.

Predsednik je Radne grupe za kardiovaskularni imidžing Udruženja kardiologa Srbije.

Član je Nukleusa radne grupe za Koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju Evropskog Udruženja kardiologa.