Prim. Dr Galić Lukić Anica, internista endokrinolog

Prim. Dr Galić Lukić Anica, internista endokrinolog

Rodjena sam u Sarajevu gde sam zavrsila medicinski fakultet.Jedno vreme sam radila kao lekar opšte medicine u ambulanti a potom započela specijalizaciju intrerne medicine u Vojnoj bolnici Sarajevo a zavšnu godinu specijalizacije u internoj klinici VMA. Specijalistički ispit sam položila i dobila diplomu interniste Medicinskog fakulteta u Beogradu.Zavrsila sam i bazični kurs nuklerna medicine u Institutu Vinca Beograd, subspecijalizaciju i postdiplomske studije u Zagrebu. Radila sam više godina u internom odelenju, odsek endokrinologija i odsek za radioizotope u Vojnoj bolnici Sarajevo a potom u klinici za endokrinologiju VMA. Zvanje primariusa sam dobila u Beogradu. Od 2005 godine sam u penziji i radim kao konsultant u poliklinici Medikom.Bila sam aktivan član endokrinološke sekcije. Učestvovala sam na brojnim simpozijuma, kongresima kod nas i u svetu.

Prim. Dr Galić Lukić Anica, internista endokrinolog