Prim. dr Josip Butorajac, nefrolog

Rođen u Kragujevcu 1938. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1964. godine. Kao lekar opšte prakse radio je u Domu zdravlja u Zenici.
Specijalizaciju iz interne medicine završio u Sarajevu 1972. godine. Posle završene specijalizacije, kao internista radio je u Opštoj bolnici u Zenici. Rano je počeo da se interesuje za bubrežne bolesti, pa je 1975. godine završio subspecijalizaciju iz nefrologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Odeljenja za nefrologiju i dijalizu u Zenici. Bio je na usavršavanju iz oblasti nefrologije i transplantacije bubrega u Rijeci.
Tokom 1977. godine prelazi u Beograd i radi u Vojnomedicinskoj akademiji kao lekar internista – nefrolog. Bio je član tima za transplantaciju organa u VMA.
Doktorirao je iz oblasti kalkuloze bubrega i ekstrakorporalne litotripsije.
Učestovao je na mnogim kongresima iz oblasti nefrologije i dijalize u zemlji i inostranstvu. Napisao je više stručnih radova iz oblasti interne medicine i nefrologije.
Proizveden je u zvanje Primarijusa i Naučnog saradnika. Po odlasku u penziju osnovao je ordinaciju, a zatim Polikliniku „Intertim“ 2004. godine, na čijem se čelu i danas nalazi.