Krv je podeljena u 4 krvne grupe prema prisustvu odredjenih proteina na površini crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Deli se na 4 krvne grupe A, B, AB i O. ABO sistem krvnih grupa odredjuje gen koji ima tri različite kategorije: A, B i O. Ove tri podgrupe mogu da se iskombinuju na 6 mogućih načina, obrazujući 6 različitih genotipova. Krvne grupe A i B su dominantne u odnosu na O krvnu grupu,a medjusobno su kodominantne.

Osoba genotipa AA ili AO ima krvnu grupu A jer se na njenim eritrocitima nalazi antigen A. Slično je i kod osoba B krvne grupe (genotipovi su BB i BO) samo što se kod njih na površini eritrocita nalazi antigen B. Kada se na površini eritrocita nađu u paru na homologim hromozomima antigeni A i B(genotip AB), ispoljiće se dejstvo oba krvne grupe, odnosno osoba će imati i antigen A i antigen B. Takva osoba ima krvnu grupu AB. Krvnu grupu O određuje jedan genotip – recesivan homozigot (OO). Osobe O krvne grupe ne sadrže ni jedan od antigena.

 

Krvne grupe roditelja

Moguće krvne grupe deteta

Krvne grupe koje nisu moguće

A A

A,O

B, AB

A B

A, B, AB, O

A AB

A, B, AB

O

A O

A, O

B, AB

B B

B, O

A, AB

B AB

A, B, AB

O

B O

B, O

A, AB

AB AB

A, B, AB

O

AB O

A, B

AB, O

O O

O

A, B, AB

 

Osoba koja ima krvnu grupu O ne sme da prima krv krvnih grupa A, B i AB, a nosilac krvne grupe AB ne može da daje krv krvnim grupama A, B i O. Stoga se za O grupu se kaže da je univerzalni davalac (jer krv bilo koje krvne grupe može da primi krv O grupe), a za grupu AB se kaže da je univerzalni primalac.
Pored podele na ABO grupe, postoji i rezus faktor (Rh faktor). Rh faktor može biti prisutan kada je osoba Rh+ (rh pozitivna) i odsutan kada je osoba Rh- (rh negativna).
To znači da je, krv u kojoj se nalaze antigeni A i Rh faktor, A pozitivna (A+). Ako krv sadrži antigen A, ali ne i Rh faktor, tada se radi o A negativnoj krvnoj grupi (A-). Odredjivanje Rh faktora značajno je prilikom trudnoće. Osim kada su oba roditelja Rh negativna, u svakoj drugoj kombinaciji moguće je da dete bude i Rh pozitivno i Rh negativno

Određivanje Rh faktora

majka

+

+

+

+

otac

+

+

+

+

dete

+

+

+

rezultat

nema opasnosti za dete

nema opasnosti za dete

nema opasnosti za dete

nema opasnosti za dete

nema opasnosti za dete

nema opasnosti za dete

Tokom trudnoće obavezno treba skrenuti ginekologu pažnju

 

Ukoliko je potrebno da se odredi krvna grupa, uzorak se uzima iz vene na uobičajeni način. Rezultat krvne grupe bude gotov u roku od 24 sata. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, ili želite da odredite svoju krvnu grupu, javite se.

<table width=“550″ border=“0″ cellpadding=“0″>
      <tr>
        <td width=“43″ align=“center“><br>
          majka </td>
        <td width=“69″ align=“center“><p>-</p></td>
        <td width=“63″ align=“center“><p>+</p></td>
        <td width=“66″ align=“center“><p>+</p></td>
        <td width=“66″ align=“center“><p>+</p></td>
        <td width=“66″ align=“center“><p>+</p></td>
        <td width=“66″ align=“center“><p>-</p></td>
        <td width=“93″ align=“center“><p>-</p></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align=“center“><p>otac</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align=“center“><p>dete</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
        <td align=“center“><p>-</p></td>
        <td align=“center“><p>+</p></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align=“center“><p>rezultat</p></td>
        <td align=“center“><p>nema opasnosti za dete</p></td>
        <td align=“center“><p>nema opasnosti za dete</p></td>
        <td align=“center“><p>nema opasnosti za dete</p></td>
        <td align=“center“><p>nema opasnosti za dete</p></td>
        <td align=“center“><p>nema opasnosti za dete</p></td>
        <td align=“center“><p>nema opasnosti za dete</p></td>
        <td align=“center“><p>Tokom trudno&#263;e obavezno treba skrenuti ginekologu pa&#382;nju</p></td>
      </tr>
    </table>

Comments are disabled.