Medikom poliklinika već dugi niz godina  uspešno sarađuje sa domaćim i stranim osiguravajućim društvima.