prick test

prick test

Prick testiranje – je vrsta alergološkog testa kojim se ispituje preosetljivost na različite alergene. Na kožu podlaktice nakon blagog uboda lancete nanose se rastvori alergena, nakon čega se prati reakcije na koži i postalja dijagnoza preosetljivosti na određene alergene. Pre testiranja potrebno je da pacijent ne uzima antihistaminike najmanje 2-3 dana.

Comments are disabled.