Svaka beba je individua za sebe i ima svoj sopstveni ritam rasta i razvoja 

0-1 mesec

ležeći na stomaku odiže glavicu od podloge, šake drži stisnute

refleksno hvata

kratko posmatra pogledom

povremeno se oglašava

spava oko 20 sati

različito plače kada je gladno, kada ga nešto boli kada mu je neugodno

1-2 meseca

odiže glavicu i ramena od podloge, šake drži poluotvorene

ljudski glas i podizanje na ruke smiruju dete kada plače

2-3 meseca

ležeći na stomaku oslanja se na podlaktice

igra se rukama, posmatra ih

prati kretanje predmeta glavicom

povremeno guče

facijalna ekspresija (grimase)

spava oko 18 sati

4 meseca

podiže glavicu

hvata predmete celom šakom

razgleda predmet stavljen u ruku

pogledom prati kretanje predmeta

na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem

traži pogledom majku koja ga zove

smeje se

5 meseci

uzima zvečku iz blizine

razgleda okolinu pogledom i okretanjem glave traži izvor zvuka

sve stavlja u usta (ispituje svet oralno)

vokalizuje dva ili više glasova

pozitivna emoticionalna reakcija na svaki ljudski lik

6 meseci

sedi uz lagani oslonac, glavicu čvrsto drži

kada ga držimo uspravno odupire se nogicama

prevrće se iz trbušnog u leđni položaj

spava oko 16 sati

razlikuje poznate od nepoznatih

ljuti se ako mu se uzme igraka

obraća pažnju na govor drugih

smeje se liku u ogledalu

7 meseci

sedi na kratko bez pridržavanja

premesta igračke iz ruke u ruku

osmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu

8 meseci

sedi bez oslonca

menja položaj da bi dohvatio predmet

uzima predmet prstima i palcem (intermedijalno)

igra se bacajuci predmete na pod

učenje putem imitacije

asocijativno učenje

9 meseci

dovodi se samostalno u sedeći položaj

stoji uz pridržavanje

počinje da puzi

hvata sitne predmete palcem i kažiprstom („pinceta“ hvat)

jasno udvaja slogove bez značenja (pa-pa)

pravilno lokalizuje izvor zvuka

spava oko 15 sati

privlači pažnju okoline različitim aktivnostima

reaguje na svoje ime

afektivno vezivanje: vezano za jednu osobu

10 meseci

samostalno se podiže u stojeći položaj

hoda uz pridržavanje

razume nekoliko reči

na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu

sluša i imitira zvukove iz okoline

imitira nekoliko glasova

pije iz šoljice uz pomoć odraslog

pruža igračku,ali je ne pušta

12 meseci

hoda uz pridržavanje za jednu ruku

spušta se uz pridržavanje da bi dohvatilo predmet

puzanje

daje predmet na zahtev

zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa)

izvršava jednostavne naloge: „dođi“, „nemoj“.

spava 13-15 sati

pokazuje prstom u željenom pravcu

 

15 meseci

prepoznaje predmete na slici (pas, mačka)

koristi više jednu ruku

pokazuje na sebi tri dela tela na zahtev (oko, glava, nos)

glasom izrazava želje

razume da poznate stvari i osobe imaju svoja imena

reaguje na svoje ime

imitira jednostavne aktivnosti ukućana

ponavlja aktivnosti kojoj se ukućani raduju

18 meseci

uzima, nosi i premešta predmete

brzo lokalizuje izvor zvuka

samostalno hoda

rečenica od jedne reči ili reč i gest

20 meseci

trči

otvara vrata

lista slikovnicu

traži rečima da jede i pije

24 meseca

penje se i silazi uz stepenice

jede čorbastu hranu kašikom

samo razgleda slikovnicu

lokalizuje zvuk iz druge prostorije

savlađuje jednostavne prepreke

učenje uviđanjem

početak interesovanja za grupne aktivnosti

imenuje jednu boju

Comments are disabled.