Tetoviranje je proces unošenja pigmenta i ostvaljanja traga na koži poznat više hiljada godina. Nekada je korišćen u cilju obeležavanja statusa i pripadnosti, pojedina plemena i danas se drže istih običaja. Poslednjih decenija tetoviranje je veoma popularno.  Sa povećanjem broja tetoviranih osoba došlo je i do sve većeg broja reakcija na koži koje nastaju kao posledica tetoviranja. Promene na koži koje nastaju kao posledica tetoviranja javljaju se kod 2-30% tetoviranih osoba.

Najčešće promene su akutne inflamatorne reakcije i infekcije, Koebnerov fenomen, hipersenzitivne (alergijske reakcije) foto-indukovane reakcije, kao i pojava granuloma i pseudolimfoma.
Akuntna inflmatorna reakcija je očekivana na koži nakon tetoviranja. Nastaje kao odgovor na bod igle impregnirane pigmentom od metalnih soli. Odlikuje se pojavom crvenila na mestu tetoviranja. Nestaje spontano nakon nekoliko nedelja.
Koebnerov fenomen je specifičan za pojedina oboljenja ( psorijaza, vitiligo, lichen planus…) kod kojih na mestu povrede (uboda) nastaju nove promene karakteristične za dato oboljenje.
Infekcije kože (impetigo, celulitusi…) i krvlju prenosuve bolesti (virusni hepatitisi, sifilis lepra, HIV) su takođe u vezi sa procesom tetoviranja.
Hipersenzitivne reakcije – najčešći alergijska reakcija je alergijski kontaktni dermatitis, javlja se u vidu otoka, crvenila i perutanja na mestu i u okolini tetovaže. Nastaje najčešće od crvenog pigmenta koji sadrži živa sulfat (cinober crvena). Drugi pigmentei ređa prave kontaknte alergijske reakcije.
Foto-indukovana alergijska reakcija – najčešće nastaje na žuti pigment koji sadrži kadmin sulfat, kao i crveni pigment koji može da sadrži kadmium sulfat u tragovima. Na mestu tetovaže nakon izlaganja UV zracima nastaje otok, crvenilo i perutanje.
Granulomatozne reakcije – nastaju kada telo pigment prpoznaje kao strano telo i nastoji da pigment razloži i ograniči. Na mestu tetovaže nastaju crveni nodusi koji su vidljivi ili se pipaju.  Reakcije najčešće nastaje na crvenu boju, ređe zelenu, plavu i ljubičastu.
Pseudolimfomatozne reakcije – nastaju kao rezultat kasne alergijske reakcije, manifestuju se pojavom ljubičasto-crvenih nodusa ili plakova.  Najčešće nastaju kao posldica crvenog pigmenta, ređe zelenog i plavog.
Maligniteti kože- zabeležena je pojava skvmocelularnog karcinoma, melanoma i  leiomiosarkoma na mestu tetoviranja, ali nema dovoljno podataka da bi se zaključilo da se radi o direktnoj posledici tetoviranja.
  Osim promena na koži zabeleženi su i osećaj peckanja, otok i crvenilo pri pregledu na magnetnoj rezonanci kod osoba čije tetovaže sadrže gvožđe oksid. Ponekad se gvožđe oksid nalazi i u pigmentima koji se koriste za tetoviranje obrva i konturisanje usana.
Ukoliko Vam se dopada ovaj vid ekspresije, izrazite se  🙂 Važno je da uslovi u kojima se radi tetovaža budu bezbedni (sterilni) i da ni koji način ne ugrožavaju Vaše zdravlje. U slučaju bilo koje neželjene reakcije konsultujete se sa lekarom.
dr Lana Ćirković, Vaš dermatovenerolog

Comments are disabled.