Šesnaesta nedelja

Ovo je nedelja u kojoj treba ponovo da radite ultrazvuk i osnovne laboratoriske analize. Uz odredjene mere sa ultrazvučnog pregleda u kombinaciji sa godinama majke i rezultatima vrednosti hormona alfa feto proteina (AFP), slobodnog estriola (uE3) i beta HCGa radi se TRIPL TEST. On ukazuje na probleme sa hromozomima, neurološke i druge defekte.Sledeći pasus počinje rečenicom u kojoj stoji: zbog bilo kog razloga. Ukoliko je potrebno iz bilo kog razloga ( godine majke, prethodni spontani pobačaji, uočene anomalije u toku ultrazvučnog pregleda…) ovo je vreme kada se radi amniocenteza- uzimanje uzorka plodove vode (AC). U osnovi ove metode je uzimanje amnionske tečnosti iz koje se zatim mogu analizirati brojni sastojci, najvažnije je odredjivanje kariotipa (broja i veličine hromozoma kao i postojanje eventualnih abnormalnosti)

Comments are disabled.