Holter snimanje EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura kojom se rad srca prati u periodu 24časa. Snimanje ovim aparatom se obavlja u toku svih aktivnosti u toku jednog dana, hodanju, penjanju uz stepenice ili mirovanju i spavanju.

Holter EKG-a je neophodan da se uradi svakoj osobi koja ima tegobe vezane za rad srčanog mišića: ubrzan rad srca, tahikardija  ili preskakanje srca, razne vrste aritmija (VES i SVES), nesvestice, bolovi u predelu grudnog koša nejasne etiologije, zamaranje i nedostatak vazduha.

Ova metoda je potpuno bezbolna, konforna bez prevelikih zahteva. Pacijentu se na grudi stavljaju elektrode koje su vezane za jedan savremeni aparat malih dimenzija (kao mobilni telefon) i pacijent naredna 24 sata nosi ovaj uredjaj sa sobom. U toku snimanja holtera obavlja svoje redovne aktivnosti i te aktivnosti beleži u dnevnik aktivnosti.  Ovde beleži vreme kada je uzeo terapiju ukoliko je ima, kada je šetao, penjao se uz stepenice, spavao, a sve to u cilju da bi se srčana aktivnost sagledala na najbolji mogući način.

Posle 24 sata snimljeni podaci se unose u kompjuter, u poliklinici MEDIKOM se koristi jedan od najsavremenijih softvera a ceo nalaz očitavaju stručnjaci iz ove oblasti.  Analizira se rad srca u toku perioda snimanja i uočavaju eventualne nepravilnosti: aritmije, ishemija miokarda ili poremećaj sprovodjenja srčanog impulsa.Prati se srednja srčana frekvencija, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, QTc interval i varijabilnost srčane frekvencije.Na osnovu ovog snimanja predlaže se dalja terapija ili dijagnostika ukoliko je potrebna.

Zbog svoje neinvazivnosti, lakoće za postavljanje i nošenje, a zbog važnosti rezultata koje daje kardiologu spada u jedno od najvažnijih dijagnostičkih sredstava u kardiologiji.

Promotivna cena ovog pregleda je 5500 din.

ZAKAŽITE PREGLED ONLINE

Comments are disabled.