Ovo je nedelja u kojoj trudnoća započinje. Zrela jajna ćelija napušta jajnik i sposobna je za oplodnju narednih 24 časa, koja se obično dešava u periodu od narednih nekoliko sati. Tri dana nakon začeća, oplođeno jajašce, blastocit, stiže u matericu i priljubljuje se u njen zid.

Comments are disabled.