Merite koliko traju kontrakcije i koliko vremena prođe između kontrakcija koje možete da osetite, kako biste mogli da zaključite da li je vreme da krenete u porodilište. Sada lakše dišete ali još češće mokrite, jer je materica nisko. Možete da šetate,ali svoju torbu za porodilište i krvnu grupu treba da imate uvek u svojoj blizini.

Trideset deveta nedelja

Merite koliko traju kontrakcije i koliko vremena prođe između kontrakcija koje možete da osetite, kako biste mogli da zaključite da li je vreme da krenete u porodilište. Sada lakše dišete ali još češće mokrite, jer je materica nisko. Možete da šetate,ali svoju torbu za porodilište i krvnu grupu treba da imate uvek u svojoj blizini.

Comments are disabled.