U poslednje vreme sve je više pacijenata koji se žale na opadnja kose nakon oporavka od Covid 19 infekcije. Reč je o telogenom effluvium (effluvium telogenes)-proređivanju terminalne dlake na čitavoj poglavini ili bilo kom drugom kosmatom delu tela. Do telogenog effluvijuma dolazi nakon febrilnih stanja (stanja sa povišenom temperaturom), teških infekcija, stresnih situacija, porođaja i hiruških intervencija. S obzirom da je jedan od najčešćih simptoma Covid 19 infekcije povišena temperature, pojedini pacijenti imaju tešku formu infekcije, kao i  samo saznanje o oboljevanju od covid infekcije  predstavlja stresnu situaciju- sve tri činjenice pogoduje nastanku telogenog effluvijuma. Opadanje kose je primetno nakon 2-4 meseca. Pacijenti primećuju da im kosa opada više nego inače (normalno dnevno gubimo 60-100 dlaka). Sam proces  opadnaja kose je reverzibilan i za 6-9 meseci dolazi do oporavka kose. Lečenje uglavnom nije potrebno, ali postoje multivitaminski preparati kao i preparati za lečenje opadnaj kose koji mogu ubrzati process oporavka.

dr Lana Ćirković, Vaš dermatovenerolog

Comments are disabled.